|  Přihlásit se
 
Prohlášení o soukromí

KK Čelákovice se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro  web KK Čelákovice a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu KK Čelákovice souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

KK Čelákovice shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa bydliště nebo do zaměstnání a telefon. KK Čelákovice také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro vás unikátní, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardware a software vašeho počítače  zde na KK Čelákovice. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménová jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou KK Čelákovice využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu KK Čelákovice.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu KK Čelákovice, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: KK Čelákovice nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

KK Čelákovice doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na KK Čelákovice, abyste porozuměli tomu, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. KK Čelákovice není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo KK Čelákovice a  mimo rodinu webů KK Čelákovice.

Použití osobních informací

KK Čelákovice shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu KK Čelákovice  a k poskytování služeb, o které jste požádali. KK Čelákovice také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeb dostupných z KK Čelákovice a jeho částí. KK Čelákovice vás také může kontaktovat pomocí ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciální nové služby. Navíc KK Čelákovice může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb objednaných KK Čelákovice a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

KK Čelákovice nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

KK Čelákovice udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu KK Čelákovice za účelem zjištění, jaké služby KK Čelákovice jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům KK Čelákovice, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web KK Čelákovice prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, která k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud si myslíme, že je tato akce nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo KK Čelákovice se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku KK Čelákovice; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů KK Čelákovice nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web KK Čelákovice používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na pevném disku vašeho počítače webovým serverem prostřednictvím browseru (prohlížeče). Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Například, pokud si personalizujete stránky KK Čelákovice, nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informace, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti KK Čelákovice, které jste si upravil ve vašem osobním profilu(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb KK Čelákovice a některé možnosti nemusí být dostupné.

Bezpečnost vašich osobních informací

KK Čelákovice zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. KK Čelákovice uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

KK Čelákovice může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. KK Čelákovice vás vyzývá, abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak KK Čelákovice nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

KK Čelákovice vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si myslíte, že KK Čelákovice se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na INFO emailu. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v souladu s právním ustanovením a zákony České republiky.

    
Copyright 2008 by Wurm7   |  Prohlášení o soukromí  |  Podmínky používání   Designed By P.Trafina (c)2008